Enkla knep minskar undernäring hos äldre

En ny avhandling från Centrum för klinisk forskning i Västerås visar att fet mat ökar risken för undernäring hos den äldre befolkningen.


Smör med knivEfter en studie i Västerås visade att 65% av äldre som skrivs in på sjukhuset är undernärda ville forskare undersöka närmre vad som ökar risken och hur vi kan undvika undernäring med stigande ålder.

Resultaten visade att ju högre andel av kosten som utgjordes av fett, speciellt mättat och enkelomättat fett, i medelåldern desto högre risk för undernäring senare i livet.

Påföljande studier visade flera interventioner som kan motverka undernäring hos äldre.

Kortare nattfasta: Den period under natten mellan middag och frukost då vi inte äter, så kallad nattfasta, bör vara kort. Personer som hade en nattfasta längre än 11 timmar hade ökad risk för undernäring.

Fyra mål om dagen: Forskarna visade att de som åt tre eller färre gånger om dagen hade en tre gånger ökad risk för undernäring. Därför råds äldre att äta minst fyra mål om dagen.

Varför just fet mat leder till undernäring studerades inte men forskarna spekulerar att mat med högt fettinnehåll generellt också har lågt näringsvärde.