Gamla matvanor hotar klimatet

Forskare vid Chalmers tekniska högskola och Sveriges Tekniska forskningsinstitut har granskat vår livsmedelskonsumtion i Sverige och varnar att vi inte kommer nå EUs klimatmål om vi fortsätter konsumera lika mycket nötkött, mjölk och ost.

Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 22 februari 2016

livsmedel hotar miljönGenom att jämföra vilka livsmedel vi konsumerar och vilket koldioxidutsläpp det leder till har forskare sett att nötkött, mjölk och ost är de största bovarna. Enligt Livsmedelsverket orsakar ost nära två gånger mer växthusgasutsläpp än kyckling, och nötkött orsakar hela tio gånger mer. Kyckling och mjölk har liknande miljöpåverkan men vi dricker en särskilt stor mängd mjölk i Sverige, omkring 86 liter per person per år enligt Jordbruksverket.

Växthusgasutsläpp (kg) per kg livsmedel

Nötkött                              23-29

Ost                                    10-15

Kyckling                             2-3

Mjölk                                 1-1,5

Ägg                                    1-3

I Livsmedelsverkets senaste matvaneundersökning konsumerar svenskar mellan 50-55 kg kött per år per person. EUs klimatmål föreskriver att vi ska minska utsläpp av växthusgaser med 20% från år 1990 till 2020 och 50% till år 2050. För att nå dessa mål råder forskare nu att främst dra ned på konsumtionen av nötkött och mejeriprodukter och istället välja kyckling eller ägg som har långt mindre klimatpåverkan.