Sötningsmedel kan vara hälsofarliga

En ny studie visar att sötningsmedel kan förändra bakteriefloran i tarmen, vilket ökar blodsockret och risken för fetma och diabetes.

Dudi Warsito, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015

Sötningsmedel kan vara hälsofarligaDet har länge varit omdebatterat hur konstgjorda sötningsmedel som finns i light-produkter påverkar kroppen. Men nu visar en ny studie i tidskriften Nature att sötningsmedel försämrar blodsockret hos möss genom att förändra bakteriefloran.

”Till vår förvåning resulterar sötningsmedel i nedsatt glukostolerans och förhöjda blodsockervärden. Det vill säga precis tvärt emot vad de påstås göra”, säger Eran Elinav vid Weizmann Institute of Science i Israel till Dagens Nyheter.

I studien kunde man dock se att sötningsmedel påverkar olika hos olika personer.

”Alla verkar inte drabbas. Faktum är att vi till och med kunde förutsäga vilka som skulle drabbas bara genom att studera deras tarmflora”, säger Eran Segal, artikelns andre huvudförfattare.

Resultatet skiljde också beroende på vilket sötningsmedel som användes. Av sackarin, sukralos och aspartam så hade sackarin störst effekt på tarmfloran.

Forskarna understryker dock att resultaten är preliminära och inte duger till att ändra några kostrekommendationer.