Tre av fyra vill gentesta sig för personlig diet

Genom att skicka iväg ett gentest kan du få veta hur du ska äta för att förbättra hälsan. Trots stor kritik är 73 procent villiga att ta ett gentest för att få individuella kostråd.

Dudi Warsito, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015

 

Tre av fyra vill gentesta sig för personlig diet

DNA. Illustration: Christoph Bock, Max Planck Institute

Det finns många brister med dagens gentester. Trots detta är 73 procent positiva till att göra ett gentest för att få personliga kostråd. Detta enligt en doktorsavhandling vid Lunds universitet.

– Detta var överraskande många. Många är trötta på att det ständigt kommer nya modedieter och de flesta upplevde kostråd baserade på deras egna gener som mer tillförlitliga, säger Jennie Ahlgren, som står bakom avhandlingen, i ett pressmeddelande. 

Gentester kan exempelvis erbjuda information om du ska äta mycket kolhydrater och lite fett, eller tvärtom.

Däremot har kostråden som bygger på DNA-tester kritiserats för att vara för allmänna. Det behövs fler studier för att visa samband mellan diet, sjukdomar och gener innan man kan ge individualiserade kostråd.

– Ofta blir råden att äta mer fisk och grönsaker och mindre kött och mättat fett, precis som de flesta allmänna kostråd. Men en fördel är att individuella kostråd kan vara mer motiverande än de som säger sig gälla alla.

Samtidigt visar studien att många är oroliga för konsekvenserna av gentester. Så som sin integritet.

Vad kan hända om informationen från testerna blir tillgängliga för arbetsgivare och försäkringsbolag? Idag finns nämligen ett fåtal g

ener där starka samband har påvisats för vissa sjukdomar, som exempelvis bröstcancer och Alzheimers.